Telefon: +48 660 499 053

Witamy na stronie biura rachunkowego WES-MA

Świadczymy pełny zakres usług księgowych.
Obsługujemy wszystkie rodzaje rachunkowości i opodatkowania:

 • Ryczałt
 • Księgę przychodów i rozchodów
 • Pełną księgowość
 • PIT, CIT, VAT, ZUS

KPiR

W ramach prowadzenia księgi przychodów i rozchodów znajduje się:

 • Bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji, sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji
 • Bieżące udzielanie porad w zakresie prawa podatkowego
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych

Księgi Handlowe

W ramach prowadzenia ksiąg handlowych znajduje się:

 • Opracowanie zakładowego planu kont
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji, sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego osób prawnych (CIT)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji
 • Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
 • Udział podczas badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta

Ryczałt

W ramach świadczonych przez nas usług znajduje się:

 • Miesięczne naliczanie podatku
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych
 • Prowadzenie ewidencji, sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

KONTAKT

Małgorzata Wesołowska
Telefon: +48 660 499 053
E-mail: info@wes-ma.szczecin.pl